Home | Over ons | Contact | Partners
 
Disclaimer

Aansprakelijkheid

Op de inhoud en het gebruik van de website van Consoft B.V. is deze disclaimer van toepassing. Consoft B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

Alle informatie geschiedt op maat en naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. De inhoud van de website is informatief en ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan hier geen rechten aan worden ontleend, tenzij door Consoft B.V. schriftelijk bevesigd.


Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij of geplaatst met toestemming ten gunste van Consoft B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Consoft B.V.
© 2019 Consoft B.V. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer